GRONDVERZET

Aanleg infiltratiesysteem

Het realiseren van een Wadi aan de voorzijden van het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker te Haps. Een wadi is een infiltratiesysteem voor afvoer en opvang van hemelwater.