GRONDVERZET

Aanleg natuurgebied De Riet

In samenwerking met Deco tuinen, zijn we Begonnen met het inplanten van een perceel aan de Kraaijenbergse Plassen te Beers. Rondom de plas staan al diverse soorten planten & bomen, ook is er een afrastering aangebracht door Erps afrasteringen. Dit project is in opdracht van Smals.