PRECISIELANDBOUW

Nauwkeurige gewasanalyse. 

HET HAKSELEN VAN UW GEWAS WAS NOG NOOIT ZO NAUWKEURIG.

Onze hakselaar bied meer mogelijkheden dan alleen het hakselen van uw gewas. Deze moderne John Deere 8500i hakselaar is uitgerust met de nieuwste techniek voor o.a. de precisielandbouw.

De vochtigheid van uw gewas kan in een perceel tot meer dan 20% variëren. Dit vereist verschillende snijlengtes voor de ideale kuilverdichting voor kuilvoer, zonder insluiting van zuurstof.

De Harvestlab 3000 ( NIR Sensor ) is gemonteerd op de pijp van de hakselaar en meet zowel opbrengst, vocht als de voederwaarde componenten en maakt een automatische aanpassing van de snijlengte mogelijk op basis van de droge stofgehaltes. Naast droge stof-aflezing verkrijgt u ook een zeer nauwkeurige aflezing over ruwe eiwitten, ruwe vezels, NDF, ADF, en suiker.

Door het bekijken en vergelijken van alle locatie specifieke documentatiegegevens d.m.v. taakkaarten heeft u inzicht in uw perceel, u kunt dan beslissingen nemen over bijv. gewas variëteit en gewasverzorging. Buiten het seizoen om kunt u zich voorbereiden op een nog succesvoller teeltseizoen. De toepassingskaarten zijn verkrijgbaar bij Loon-en grondverzetbedrijf Derks bv.

KLIK HIER VOOR DE VOORDELEN VAN GEWASANALYSE.

✓ Opbrengst meeting in tonnage, inzicht in documentatiegegevens van uw
percelen d.m.v. toepassingskaarten.

✓ Weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot gewasverzorging en
gewasvariëteit voor het volgende teeltseizoen.

✓ automatische aanpassing mogelijk van de haksellengte op basis van de actuele droge stof gehaltes voor een betere kuilvoerkwaliteit.
✓ Precieze dosering van silage-additieven.

MOBIELE KUILVOER ANALYSE OP LOCATIE.

Ook kan de HarvestLab 3000 NIR Sensor de mogelijkheid bieden om uw kuilvoer te analyseren op locatie, zonder direct afhankelijk te zijn van een laboratorium. U krijgt precieze aflezingen over uw ingekuild gewas binnen enkele minuten. Wij kunnen de sensor aansluiten op een 12 volt aansluiting in het voertuig

KLIK HIER VOOR DE VOORDELEN VAN KUILVOER ANALYSE.

✓ Inzicht in voerkwaliteit.

✓ Gemakkelijk plannen van wintervoeding.

✓ Analyseren op locatie.

✓ Precieze resultaten binnen enkele minuten.

✓ minder afhankelijk van een laboratorium.

MEST ANALYSE.

De Harvestlab 3000 ( NIR Sensor ) kan ook worden geplaatst op een mestton daarbij heeft u het unieke voordeel om N,P,K nauwkeurig aan te brengen, op basis van een streefpercentage en limiet in kg/ha. U kunt zelfs gebruikmaken van locatie specifieke taakkaarten.

KLIK HIER VOOR DE VOORDELEN VAN MEST MEETING.

✓ De Harvestlab meet tijdens het vullen en uitrijden van de mest de
gehaltes van nutriënten. ( Ammonium, stikstof, fosfaat en kalium. )

✓ Nauwkeurige toepassing op basis van doseringskaart van organische voedingsstoffen. (Kg/ha)

✓ Plaats specifieke toepassing van minerale meststoffen.

John Deere 8500i Hakselaar.
Toepassingskaarten.
Harvestlab 3000 NIR sensor.
Mest meeting.